Český Krumlov

Sakrální památky

Zámecká kaple: kontakt na správu zámku
Kostel sv. Víta: adresa: Horní 156, 381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 711 336
Kostel sv. Jošta: adresa: Latrán 6, 381 01 Český Krumlov (Martin Lokaj)
telefon: +420 380 711 175
e-mail: info@marionettemuseum.com
Kaple na Křížovém vrchu: adresa: Horní 156, 381 01 Český Krumlov (Prelátský úřad Český Krumlov)
telefon: +420 380 711 336
Synagoga: adresa: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov (Jiří Rosenkranz)
telefon: +420 724 722 623
e-mail: synagogue@ckrumlov.cz

Budete-li se chtít v Českém Krumlově pomodlit ve svatostánku, může vám posloužit zámecká kaple nebo kostel sv. Víta. Ostatní sakrální památky si však také stojí za to aspoň prohlédnout zvenčí. Máte-li zájem o prohlídku, kontaktujte příslušného správce objektu.

kostel sv. Jošta

Ve správě Boží

Veřejně přístupný kostel sv. Víta se může pyšnit tím, že má ze všech krumlovských svatostánků nejdelší historii. Gotická trojlodní stavba z první poloviny 15. století totiž stojí na základech objektu ještě staršího, který bychom zde našli už roku 1309.

Jen o pár desítek let mladší je kostel sv. Jošta – ten, jehož věž vidíte spolu s tou zámeckou na většině fotografií z Českého Krumlova. Byť má svatostánek od své původní podoby daleko, někdejší kostelík, který byl součástí rožmberského panského špitálu dodnes připomínají gotické detaily. Dnes je zde umístěno Muzeum marionet.

Na pouť i bez faráře

Krásnou vycházku po cestě, lemované sakrálními památkami, nabízí modrá turistická značka na Křížový vrch. Cílem může být jak vyhlídka na město, tak kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Stavba z roku 1710 bohužel není přístupná. Chcete-li se sem vydat organizovaně, využijte příležitosti, kterou nabízí českokrumlovský farář. Už od roku 1991 zde na svátek Povýšení sv. Kříže (14. září) pořádá pouti.

Český Krumlov a Židé

Český Krumlov však neukrývá jen křesťanské památky. Ve městě se nachází synagoga, jedna z mála, která přečkala světové války. Její historie není dlouhá, místní Židovská obec ji zde vystavěla teprve roku 1909. Židé to totiž ani dříve neměli v Českém Krumlově jednoduché. Jako v jiných českých městech se dostávali na okraj společnosti a zatímco za Jana Lucemburského a Karla IV. se sem mohli stěhovat, v následujícím století byli Rožmberky vypovězeni. Teprve roku 1849 bylo Židům dovoleno svobodně se do Krumlova stěhovat.

Krumlovská novorománská synagoga s věží sloužila svému účelu asi třicet let. Za druhé světové války byli krumlovští Židé spolu s ostatními odvezeni do koncentračních táborů, pak objekt využívali při bohoslužbách američtí vojáci. Dodnes o tom svědčí armádní znak na zdi.

V současnosti je objekt nepřístupný veřejnosti a jeho budoucí využití je zatím velkým otazníkem.

Kam ještě…

Kde nás najdete
Víte že…

Víte, že se v Česku nachází brána do pekla? Podle všeho je zazděná ve hradu Houska v severních Čechách. Za staletí se do ní spustil jediný odvážlivec, nicméně než stačil po vytažení cokoli vypověděl, zemřel hrůzou.